eksperyment-ciekly-azot-piana

Edukator przeprowadza doświadczenie polegające na zamknięciu azotu w pianę.

Ciekły azot

Awwwards