Pokój urodzinowy – Family Escape Room

Pokój urodzinowy w konwencji escape room. Wraz z gośćmi urodzinowymi rozwiąż zagadki i wydostań się z gabinetu.

Awwwards